Romantyzm i epoka pozytywistyczna. Gdzie szukać informacji o kulturze XVIII i XIX wieku?

Czasy rozwoju i przemian społecznych 

Zarówno epoka romantyzmu, jak i pozytywizmu miała ogromny wpływ na zmiany w poglądach ludzi oraz na kształtowanie się całej Europy. Szczególne znaczenie miały wówczas dzieła literackie, które za sprawą ogólnej dostępności mogły docierać do wielu odbiorców. Pomimo cenzury na ziemiach polskich dzieła Mickiewicza, Słowackiego, a wreszcie Elizy Orzeszkowej czy Henryka Sienkiewicza pokrzepiały serca milionów Polaków. Te dwa następujące po sobie prądy, choć tak różne, mają wiele wspólnych celów, a ich założenia wynikają z postępu czasów. To epoki, które warto poznać poprzez utwory żyjących w tamtych latach autorów oraz samodzielne szukanie informacji. Wiadomości te można znaleźć w licznych opracowaniach i podręcznikach szkolnych, takich jak Ponad słowami 2 różnorodne. Które z nich będą najlepszym źródłem wiedzy? Gdzie ukazany został pełny obraz myśli romantycznej i wieku pozytywizmu? 

Kultura w podręcznikach do języka polskiego

Reprezentantami romantyzmu oraz pozytywizmu byli przede wszystkim wybitni pisarze, których poezja i liczne powieści do dzisiaj wpływają na czytelników. Właśnie dlatego informacji o tych prądach, warto szukać w opracowaniach szkolnych. Jednym z nich jest zbiór Ponad Słowami 2 stworzony przez wydawnictwo NowaEra. To zestaw podręczników do szkoły średniej, w których zawarto wszystkie wiadomości o kulturze XVIII, a także XIX wieku. W profesjonalny sposób wyjaśniają one genezę epok, opisują ich najważniejszych przedstawicieli, a wreszcie ukazują przykłady dzieł sztuki. Zawarte w nich teksty poddane zostały szczegółowej analizie i interpretacji, dzięki której każdy będzie mógł lepiej zrozumieć założenia autorów. To podręczniki, z którymi powinien zapoznać się każdy wielbiciel literatury i historii. 

Publikacje naukowe o XVIII i XIX wieku

Epoki romantyzmu oraz pozytywizmu stały się przedmiotami rozważań wielu cenionych wykładowców i profesorów. Z tego powodu powstają na ich temat liczne prace oraz eseje, które pozwalają lepiej zapoznać się z ich założeniami, a także wpływem na współczesną kulturę. Publikacje te przedstawiają unikatowe punkty widzenia, z którymi mogą utożsamiać odbiorcy w każdym wieku. Stanowią one szczegółowe kompendium wiedzy dla wszystkich osób poszukujących informacji o prądach w romantyzmie i pozytywizmie.